Jdi na obsah Jdi na menu
 


Deklarace práv autistů

Deklarace lidských práv osob s mentálním postižením/OSN 1971/ a Práva lidí s postižením/OSN 1975/ a jiné dokumenty týkajících se lidských práv, zahrnují v případě osob s autismem tyto následující body.


1.Právo osob s autismem na nezávislý,plnohodnotný a smysluplný život
podle schopnosti postiženého.
2.Právo osob s autismem na dostupnou,nepředpojatou a přesnou kli-
nickou diagnózu.
3.Právo osob s autismem na dostupné a specializované vzdělávání.
4.Právo osob s autismem a jejich zástupců účastnit se jakéhokoliv roz-
hodování o jejich budoucnosti.
5.Právo osob s autismem na dostupné a vhodné bydlení.
6. Právo osob s autismem na veškeré pomůcky,asistenci a podpůrné 
služby,které postižení potřebují k nezávislému a plnohodnotnému
životu.
7.Právo osob s autismem na mzdu nebo jiný příjem,který zabezpečí
v postačující míře stravu,bydlení,oblečení a jiné životní potřeby.
8.Právo osob s autismem účastnit se odpovídajícím způsobem na
rozvoji a řízení služeb,které zajišťují jejich životní potřeby.
9.Právo osob s autismem na odborné poradenství a péči nutnou pro
pro jejich fyzické,mentální a duševní zdraví,včetně vhodné léčby
a medikace,která je podávána v zájmu klienta a při které jsou
respektována všechna nutná bezpečnostní opatření a zvažována
všechna možná rizika.
10.Právo osob s autismem na vhodné pracovní zařazení a na vhodnou
přípravu na povolání s vyloučením jakékoliv diskriminace a stereotypů.
Výcvik i pracovní zařazení musí vycházet z individuálních schopností,
zájmů a přání klienta.
11.Právo osob s autismem na dostupnou dopravu a svobodnou možnost
cestování.
12.Právo osob s autismem účastnit se kulturních,zábavných,sportovních
a jiných aktivit pro volný čas.
13.Právo osob s autismem rovnocenně využívat všech zařízení,služeb
a aktivit,které nabízí společnost.
14.Právo osob s autismem na partnerské a jiné vztahy včetně manželství
s vyloučením vykořisťování nebo donucovacích praktik.
15.Právo osob s autismem a jejich zástupců na účasti při tvorbě zákonů
a legislativních opatření a účasti při ochraně dodržování těchto le-
gislativních norem.
16.Právo osob s autismem být osvobozen od strachu nebo hrozby uza-
vření v psychiatrické léčebně nebo jiných podobných zařízeních.
17.Právo osob s autismem na ochranu před zneužíváním,fyzickým tý-
ráním,averzivními postupy léčby nebo zanedbáváním.
18.Právo osob s autismem na ochranu před zneužíváním a nesprávným
podáváním léčiv a jiných farmakologických prostředků.
19.Právo přístupu osob s autismem a jejich zástupců k veškeré osobní,
psychologické,psychiatrické a školní dokumentaci.

Přijato na 4 kongresu Autism-Europe v Haagu dne 10.května 1992
Podpis připojila i delegátka České republiky.

_____________________________________________________________________

Mezinárodní den autismu

je


02.dubna

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< listopad / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 195244
Měsíc: 2567
Den: 126